Khuyến mãi

Mua đơn hàng 5 bình. Tăng ngay 1 chận kệ để bình nước

Mua đơn hàng 10 bình. Giá bán giảm xuống còn 22k/ bình, và tặng ngay 1 chận kệ để bình nước

Lưu ý: Khuyến mãi tặng chận kệ, chỉ áp dụng 1 lần cho đơn hàng đầu tiên.